СКИ Зона Мальовица

Актуална информация за писти и съоръжения

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ДА СЕ СПАЗВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ ЗИМНИ СПОРТОВЕ, ПЪТНИЦИТЕ В ЗОНИТЕ ЗА КАЧВАНЕ И СЛИЗАНЕ, ПО ТРАСЕТАТА НА СКИ ВЛЕКОВЕТЕ И СКИ ПИСТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА „МАЛЬОВИЦА“

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ ЗИМНИ СПОРТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА „МАЛЬОВИЦА“, СЛЕДВА:

да съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението; да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти; да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат;
да намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи;
да бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват; това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.);
да спазват следните правила на движение по пистата:
а) движещите се отпред лица са с предимство; движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;
б) при изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния; изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания; това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти;
в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля; след спиране повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;
г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо;
д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата;
да се съобразяват с всички знаци и маркировки и да ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения;
да дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път;
при злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба на телефон 1470 или 112.
ПЪТНИЦИТЕ В ЗОНИТЕ ЗА КАЧВАНЕ И СЛИЗАНЕ, ПО ТРАСЕТАТА НА СКИ ВЛЕКОВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА „МАЛЬОВИЦА“:

Пътниците са длъжни да спазват указанията на обслужващия персонал и указателните, упътващите и забранителните знаци в зоните за качване и слизане и по трасето на въжената линия.
При качване свалете щеките от двете си ръце и ги поставете само в едната ръка. Захващането на теглича става със свободната ръка.
Заемете изходна, изчаквателна позиция като наблюдавате движението на влека и следвате инструкциите на обслужващия персонал.
Обслужващото линията лице ще ви съдейства при закачането на влека.
Не се отклонявайте встрани от линията на трасето.
Не сядайте на паничката и не отпускайте цялата си тежест на тялото върху нея. Стойте в балансирано, изправено положение.
Всеки пътник е длъжен с поведението си и при ползването на линията да не застрашава и/или да затруднява себе си, останалите пътници и обслужващия персонал.
Не се допускат до ползване на линията лица във видимо нетрезво състояние и/или видимо след употреба на наркотични вещества или силно въздействащи медикаменти, чието състояние или поведение застрашава безопасността на другите пътници или на въжената линия.
Не се допуска превозване на дете/деца с височина под 1,25м.
Не се допуска оставянето на багаж без надзор в и около зоните на стълбовете, линията на движение и станциите на влека.
Строго се забраняват пушенето, консумацията на алкохол и/или употребата на вещества, въздействащи върху психическото състояние на лицата, по време на пътуването.
Забранява се откачането от влека преди достигане на крайната точка. Изключения правят случаите, в които това се налага поради запазване на собствената и тази на околните сигурност и безопасност.
След откачане от влека незабавно освободете линията за движение или площадката за слизане.
При неспазване на правилата за безопасност, нарушителите ще бъдат санкционирани съобразно българското законодателство!