СКИ Зона Мальовица

контакти

форма за контакти

С изпращането на настоящата форма, вие се съгласявате с Политиката за поверителност на Хотел „Алпинист“.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, моля да се свържете с нашето длъжностно лице по защитата на данните на e-mail: dpo@malyovitsa.com.